Tư Vấn

🍀“Nhất Thủy, Nhì Trà, Tam Pha, Tứ Ấm”

🍀“Nhất Thủy, Nhì Trà, Tam Pha, Tứ Ấm”

🍀“Nhất Thủy, Nhì Trà, Tam Pha, Tứ Ấm” 👉 Trong nghệ thuật thưởng trà, ấm trà đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì bên cạnh nước pha thì ấm trà có quyết định rất lớn đến hương vị sau cùng của chén trà. Dưới đôi bàn tay điêu luyện của NNUT Tô Thanh Sơn, Bộ ấm chén men hỏa biến trở thành 1 …

THÁP VĂN XƯƠNG, Ý NGHĨA,CÔNG NĂNG,VÀ VỊ TRÍ VĂN XƯƠNG

THÁP VĂN XƯƠNG, Ý NGHĨA,CÔNG NĂNG,VÀ VỊ TRÍ VĂN XƯƠNG,..( Các bác xem lại bài này để đặt tháp sao cho đúng và mang lại công năng tuyệt đối nhé) Tháp Văn Xương có khả năng ngăn ngừa tà khí, sát khí và là biểu tượng của học hành đỗ đạt, trí tuệ và thăng tiến trên con đường công danh và sự …

LINH HỒN CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT:

LINH HỒN CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT:

LINH HỒN CON NGƯỜI SAU KHI CHẾT: Người xưa cho rằng linh hồn và thể xác là tách rời nhau khi còn người còn sống thì linh hồn sống nhờ trong thể xác, khi con người chết đi linh hồn rời khỏi thể xác, thể xác tiêu tan còn linh hồn đi vào cõi âm ty địa phủ, 1. BẮT HỒN: Sau khi con người chết đi, …

OAI LỰC CHÚ LĂNG NGHIÊM

OAI LỰC CHÚ LĂNG NGHIÊM

OAI LỰC CHÚ LĂNG NGHIÊM Chú lăng nghiêm gồm 427 câu. Tâm chú là : - Hán Việt: Án. a na lệ. tỳ xá đề. bệ ra. bạt xà ra. đà rị. bàn đà. bàn đà nể. bật xà ra. bán ni phấn. hổ hồng đô lô ung phấn .ta bà ha -Phạn Âm: OṂ ANALE VIŚUDDHE VAIRA VAJRA DHĀRI BANDHA BANDHANI VAJRAPĀṆI PHAṬ HŪṂ …

CÔNG ĐỨC MƯỜI ĐẠI HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT!

CÔNG ĐỨC MƯỜI ĐẠI HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT!

CÔNG ĐỨC MƯỜI ĐẠI HẠNH NGUYỆN PHỔ HIỀN BỒ TÁT! Này Thiện Nam Tử nếu có người đối với mười đại nguyện nầy hết lòng tin tưởng, thọ, trì, đọc, tụng, cho đến biên chép một bài tụng bốn câu trong mười đại nguyện, sẽ mau diệt trừ được năm nghiệp vô gián, vô lượng ác nghiệp, các bệnh về thân, tâm trong …

DUNG MẠO BẠN TỐT, XẤU LÀ DO TÂM BẠN THIỆN HAY BẤT THIỆN !

DUNG MẠO BẠN TỐT, XẤU LÀ DO TÂM BẠN THIỆN HAY BẤT THIỆN !

DUNG MẠO BẠN TỐT, XẤU LÀ DO TÂM BẠN THIỆN HAY BẤT THIỆN ! Nếu như bạn trái với Kinh giáo, không luận tu hành thế nào, người tinh mắt vừa nhìn là biết ngay, vì sao vậy ? Trên mặt không có ánh sáng. Không cần phải có công năng đặc dị gì, nếu có công năng đặc dị vừa nhìn thì càng rõ ràng, người …

THÔI THÌ CÓ THỜ CÓ THIÊNG CÓ KIÊNG MỚI CÓ LÀNH. 

THÔI THÌ CÓ THỜ CÓ THIÊNG CÓ KIÊNG MỚI CÓ LÀNH. 

THÔI THÌ CÓ THỜ CÓ THIÊNG CÓ KIÊNG MỚI CÓ LÀNH. 1. Đi đường nếu gặp tiền lẻ hay những vật dụng cá nhân của người khác không nên lượm lặt dù là mục đích gì. Thông thường một số người đang gặp hạn người ta giải hạn bằng cách vứt bỏ những thứ ấy xem như vứt bỏ cái xui của họ, nếu mình nhận lấy thì …

Ý NGHĨA TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH:

Ý NGHĨA TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH:

  Ý NGHĨA TÂY PHƯƠNG TAM THÁNH: 1. Hình tượng Phật A-Di-Đà Đức Phật A Di Đà xưa phát 48 lời nguyện lớn, trong đó có lời nguyện sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh nào niệm danh hiệu của Ngài. Dù người ấy chỉ niệm mười câu danh hiệu Ngài, Ngài cũng tiếp dẫn vãng sanh về cõi Cực-lạc. Tượng đứng …

THƯỞNG TRÀ

THƯỞNG TRÀ

🍀“Nhất Thủy, Nhì Trà, Tam Pha, Tứ Ấm” 👉 Trong nghệ thuật thưởng trà, ấm trà đóng một vai trò vô cùng quan trọng vì bên cạnh nước pha thì ấm trà có quyết định rất lớn đến hương vị sau cùng của chén trà. Dưới đôi bàn tay điêu luyện của NNUT Tô Thanh Sơn, Bộ ấm chén men hỏa biến trở thành 1 …