BỨC DIỆN PHẬT GỖ LŨA BÁCH XANH

Liên hệ

Kích thước: 80 – 33 – 13 cm
Tượng Gỗ Diện Phật Ngụ Ý Trong Phong Thủy Đồ Gỗ:Ngài là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện nay.Tượng Phật là biểu tượng của Phật giáo, mang ý nghĩa tín ngưỡng và tâm linh, theo đạo Phật.Phật Thích Ca là vị phật chuyên cứu hóa chúng sinh lầm than, phổ độ chúng….
Tình trạng: Còn hàng